event firmowy
Strona główna Aktualności Open Eyes Economy on Tour – konferencja „FIRMA-IDEA: Aktywa niematerialne: zidentyfikuj, zmierz, wyceń”

Open Eyes Economy on Tour – konferencja „FIRMA-IDEA: Aktywa niematerialne: zidentyfikuj, zmierz, wyceń”

Tym razem wyjątkowo wystąpiliśmy w roli prelegenta, a nie organizatora eventu. Podczas tego niezwykle inspirującego wydarzenia swój udział miała prelegentka z zespołu Bossa Nova Events. Na spotkanie zapraszani są przedsiębiorcy zainteresowani innowacjami i rozwojem własnego potencjału, a także przedstawiciele nauki oraz instytucji otoczenia biznesu i samorządowcy. W ramach konferencji zostały zaprezentowane innowacyjne podejścia do wartości niematerialnych, jak również wskazane nowatorskie spojrzenie na działania z zakresu zrównoważonego rozwoju w firmie i jej wpływu na otoczenie, zarządzania własnością intelektualną oraz relacjami z pracownikami i klientami, pokazane dobre praktyki i ciekawe rozwiązania w obszarze zarządzania. Ważnym elementem wydarzenia był także networking, dzięki któremu przedsiębiorcy i przedstawiciele świata nauki mogli nawiązać nowe kontakty. 

Albert Einstein powiedział, że „czasem jest tak, że to, co się liczy, nie da się policzyć, a to, co daje się policzyć – nie liczy się”. Zasada ta dotyczy także przedsiębiorczości – o sukcesie lub klęsce firmy w XXI w. decydują często nie wykorzystywany sprzęt, ale zaangażowanie pracowników, lojalność klientów czy atrakcyjny model biznesowy. O tym, czemu wartości niematerialne są tak ważne w biznesie oraz w jaki sposób się je bada, opowiadała między innymi Ewa Sowińska – biegły rewident oraz członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. 

Zdjęcia autorstwa Anny Rezulak